RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz związanych z tym zmian w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy poniżej przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lora Gourmet Grzegorz Krajewski z siedzibą w Calle Valle Gran Rey 3 18014 Granada.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane ?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celach:

a) Zawarcia i wykonania umowy zawartej z Lora Gourmet oraz do realizacji zamówień.

b) W celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Lora Gourmet.

c) Marketingu bezpośredniego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Lora Gourmet, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnych dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub księgowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Lora Gourmet danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień, tj. prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Kontrahentów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Jak można się z nimi skontaktować ?

Z Lora Gourmet można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@loragourmet.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Lora Gourmet zawarte zostały w Polityce przetwarzania danych osobowych.